Hankkeet ja niiden rahoitus

Hyvä hankeidea rakentuu aidon ja havaitun ongelman ratkaisemiseen sekä koko yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Hanke ei ole koskaan erillinen toiminto, vaan siinä kerätään sellaista tietoa, jolla yhdistyksen perustoimintaa ja myös uusia hankkeita voidaan kehittää kohti vaikuttavampaa toimintaa. Vaikka itse projektit ovat määräaikaisia, niiden tulosten ja vaikuttavuuden tulee jatkua yhdistyksessä, sen välittömässä kohderyhmässä ja sidosryhmissä sekä verkostoissa.

Hankerahoitukset ovat tällä hetkellä kovassa muutoksessa. Hyvän hankkeen vaatimuksissa ei enää riitä, että kuvaillaan elävästi hankkeessa tuotettuja toimintoja. Hanke on muutakin kuin lista tekemisiä. Avainkysymykseksi nousee kohderyhmään ja yhteiskunnalliseen muutokseen tähtäävien toimenpiteiden suunnittelu, toteutus,  niistä raportointi ja viestiminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 


Aaton neljä teesiä hyvään hankkeeseen ovat:

  • Hanke on tarvepohjainen
  • Hanke tehdään ja raportoidaan elämää, ei rahoittajaa varten
  • Hanke tavoittelee selkeää muutosta yksilössä ja/tai yhteiskunnassa
  • Hankkeen vaikuttavuus osataan mitata ja viestiä selkeästi yhteistyössä hankkeen sidosryhmien ja kohderyhmän kanssa

Aattolaisten vuosikymmenten kokemus johdattaa oikeanlaisten hankkeiden tekemiseen sekä johdonmukaiseen yhdistyksen kehittämiseen ja toiminnan ylläpitämiseen hankkeiden kautta. 

Haluamme auttaa.

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä kuinka voimme olla avuksi.