Digitalisaatio ja tiedon tuottaminen 
järjestöissä

Digitalisaatiota ajatellaan usein työkaluvetoisesti, kasana laitteita ja ohjelmistoja, jotka tuntuvat pelottavilta, koska niiden käyttö koetaan vaikeaksi ja kaiken lisäksi vielä pakolliseksi.

Me näemme digitalisaation ennen kaikkea muutoksena työtavoissa ja asenteissa, jotka mahdollistavat muutosten tavoitteellisen läpiviennin. Työ ei ole paikka jonne mennään, vaan asia jota tehdään. 

Nykyaikainen työympäristö kattaa niin oman työyhteisön, suhdeverkoston kuin perheenkin. Työtä tehdään siellä, missä se on luontevinta ja työntekoon käytetään niitä välineitä, jotka sopivat kulloiseenkin tarkoitukseen. Parhaat ajatukset saattavat vaihtua vaikkapa jossakin Hubissa ja vieläpä sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät tee samaa työtä

Järjestön arvokkainta omaisuutta on sen substanssitoiminnastaan jalostama ja tuottama tieto. Jotta siitä saataisiin paras mahdollinen hyöty, tiedon täytyy olla relevantissa muodossa, sen pitää olla käytettävissä koska tahansa ja sitä pitää voida käyttää missä tahansa ja lähes millä laitteilla tahansa.

Tiedon käsittelyssä korostuu neljä asiaa:

  1. Kontekstinen tietojen käsittely. Tietoa käsitellään siellä, missä se on. Tietoon linkitetään, eikä sitä esimerkiksi jaeta sähköpostin liitetiedostoina.
  2. Responsiivisuus. Tietoa pitää voida hyödyntää mobiilisti vaikkapa bussimatkalla töihin.
  3. Jaettavuus ja linkitettävyys. Tiedon pitää sijaita siellä, missä siihen pääsee helpoimmin käsiksi. Organisaatiomuisti ei toimi, jos oleellista tietoa on vain työntekijöillä itsellään.
  4. Relevantti tietomuoto. Tiedon täytyy olla siirettävässä ja helposti analysoitavassa muodossa, niin organisaatiota itseään, rahoittajia kuin myös muita tiedon käyttäjiä varten.


Ei rahoittajaa, vaan elämää varten.

Monelle ulkopuolista rahoitusta saavalle järjestölle rahoituksen käytön raportointi saattaa olla olla työläin vaihe toimintavuotta. Haluamme auttaa järjestöjä tuottamaan toiminnastaan relevanttia tietoa, josta on helppo siivilöidä rahoittajien tarvitsemat tietokokonaisuudet esimerkiksi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) vaatimaa tuloksellisuus- ja vaikuttavuusselvitystä varten. Järjestö ei tuota tietoa vain rahoittajaa, vaan elämää varten.

Autamme järjestöjä Microsoftin O365 -järjestelmän käyttöönotossa

Suomalaisten järjestöjen ja säätiöiden on mahdollista saada Allianssi ry:n TechSoup Suomi -palvelun kautta ohjelmistolahjoituksia lahjoittajakumppaneilta, joista suurimpia ovat Adobe, Google ja Microsoft. Tutustu TechSoupin toimintaan ja lahjoitusvalikoimaan sekä rekisteröi organisaatiosi osoitteessa: www.techsoup.fi

Aatto tarjoaa edullisia peruskoulutuksia sekä laajempaa käyttöönottoon liittyvää tukea järjestöille.

TechSoup Suomen logo

Haluamme auttaa.

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä kuinka voimme olla avuksi.