Järjestön johtaminen ja hallinto

Avoin, johdonmukainen ja tasapuolinen johtaminen on hyvin toimivan organisaation tärkein tekijä. Johtaminen vaatii rohkeutta ja näkemystä niin lyhyellä kuin pitemmällä tähtäimellä. 

Hyvä johtaminen tukee kaikkia organisaation alueita tasapuolisesti, ja sen tulee olla ennakoivaa, ennakoitavaa sekä loogista. 

Aatto tarjoaa työkaluja ja ohjausta johtamiseen ja sen kehittämiseen. Johtajuuden avuksi tarjoamme henkilökohtaista mentorointia, ryhmäkeskusteluja ja strategisen työskentelyn tukea.

Hyvin toimivan organisaation yksi tärkeimmistä tekijöistä on motivoitunut ja osaava, päämäärätietoinen henkilöstö. Oikeanlaiset rekrytoinnit ja työmotivaation ylläpito ovat keskeisessä asemassa organisaation eteenpäin viemisessä. 

Työmotivaatiota pidetään yllä johdonmukaisella, luottamukseen perustuvalla ja avoimella johtamisella, joka tunnistaa ja vahvistaa jokaisen yksittäisen henkilön vahvuuksia ja tukee kehittämistä vaativia alueita. 

Jokaisen organisaation osasen tulee tietää, miksi työtä tehdään, mihin sillä pyritään ja mikä on toiminnan tavoite. 

Aaton konsultaatiot auttavat oikeansuuntaisten rekrytointien tekemisessä, mikä näky henkilöstön sitoutumisena ja vaihtuvuuden vähentymisenä. Muutostyökalujemme avulla voit vaikuttaa henkilöstön motivaatioon ja työstä suoriutumiseen. 

Aattolaisten vuosikymmenien kokemus ja erehdyksien kautta oppiminen auttavat oikeanlaisten rekrytointien tekemisessä ja luottamukseen sekä johdonmukaisuuteen perustuvan henkilöstöpolitiikan luomisessa ja ylläpitämisessä. 

Haluamme auttaa.

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä kuinka voimme olla avuksi.