Viestintä ja vuorovaikutus

Ihmiset etsivät arkeensa kiihtyvällä tahdilla merkityksellisyyden kokemusta, mikä tekee oikeiden kohderyhmien tunnistamisesta ja vuorovaikutuksen luomisesta ajankohtaisen haasteen myös järjestöjen viestinnälle. 

Perusasiat eivät ole kuitenkaan muuttuneet miksikään.

Vaikuttavan viestinnän peruskivi lasketaan jo järjestön tavoitteita määritettäessä, ja sen vuoksi tavoitteiden tulisi näkyä kaikessa viestintää koskevassa arvioinnissa ja päätöksenteossa. 

Hyvä suunnittelu auttaa valmistautumaan myös yllättäviin tilanteisiin ja keskittymään siihen, mikä on järjestön ydintehtävien ja tavoitteen kannalta olennaista.

Eräs päivittäisviestinnän suurimpia haasteita lähes jokaisella sektorilla on ajan hallinta ja viestinnän tehtävien priorisointi. Eri kanavien ja palveluiden kirjo on loputon. Missä kaikkialla tulee olla mukana ja kuinka kohdentaa rajalliset resurssit oikeisiin asioihin?

Aatto järjestää koulutuksia ja konsultointia viestinnän suunnitteluun ja viestintästrategian luomiseen. Palvelumme kattaa järjestönne tarpeiden mukaisesti myös sisäisen viestinnän ja hankkeiden tiedonvälityksen, tukea sisältösuunnitteluun ja sosiaalisen median hyödyntämiseen sekä vaikuttavuuden arviointiin.

Aatto auttaa nivomaan viestinnän kokonaisuuden tiukasti järjestön strategiaan ja tavoitteisiin.

Haluamme auttaa.

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä kuinka voimme olla avuksi.