AATTO APUNASI, MENESTYS MYÖTÄ TULEVI

RIITTA SALIN
Järjestötietäjä

Kokenut Pohjan akka - toiminut järjestökentällä vuodesta 1997. 

Riitta on järjestöjohtamisen ammattilainen, jolla on kokemusta erityisesti erilaiseen oppimiseen ja maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä.

Liikunnasta, omasta hyvinvoinnista kiinnostunut,  hienovaraisten, rivien välistä kumpuavien viestien aistija ja kuulija.  

"Vain tarttumalla uuteen saa muutosta aikaiseksi"
ELINA KOSKIPAHTA
Viestintävelho

Topakka Lemminkäisen äiti - kekseliäs viestintäammattilainen, joka on sukeltanut järjestömaailmaan kansalaisviestinnän ja b2b-markkinoinnin parista. Hakee analyyttisellä otteella konstit myös tukaliin tilanteisiin. Elina on kiinnostunut lean-ajattelun soveltamisesta viestintään sekä yhteiskuntavastuun ja vapaaehtoisuuden teemoista kansalaistoiminnassa. 

Haluaa kannustaa järjestöjä rohkeaan kokeilukulttuuriin, jossa ei lasketa virheitä, vain oppimiskokemuksia. 

"Hyvään viestintään tarvitaan luja ruoto ja rahtu rohkeutta"NINA PATANEN
Järjestötietäjä

Järjestöelämän Vellamo, veden eukko, peloton ja suorasanainen ammattilainen laajalla otteella. Nina on resilienssin ja muutoksen ihailija, jonka alaa ovat kansalaistaidot, kehitysyhteistyö, monikulttuurisuus, maahanmuutto ja vapaa kansalaistoiminta. Innostuu eläinsuojelusta ja elinikäisestä oppimisesta.

Rohkaisee järjestötoimijoita reagoimaan ennakoivasti toimintaympäristön jatkuvaan muutokseen niin hallinnollisella, taloudellisella kuin operatiivisellakin tasolla. 

"Kansalaistoiminta on jokaisen velvollisuus ja aina mahdollisuus"MATTI FORSBERG
Järjestötietäjä

Järjestöväinämöinen ja kaiken tietäjä, joka on toiminut järjestöasiantuntijana sekä tietotekniikan alalla kehitys- ja johtotehtävissä jo muutaman vuosikymmenen. Kokemusta niin Suomesta, Venäjältä kuin Baltian maista.

Matin erikoisalaa ovat toiminnan kehittäminen, digitalisaatio, toimintastrategiat ja toimintakulttuuri. Uskoo, että äly on toiminnan ekonomiaa - aina on mahdollista tehdä asiat mielekkäämmin.

"Älykäs järjestö käyttää aikaansa optimaalisesti ja saa sen vuoksi paljon aikaan"